svasds

บาคาร่าออนไลน์แคร็ก,คาสิโนออนไลน์ใหม่

svasds

วันพระเดือนมิถุนายน -ธันวาคม 65 เช็คเลยตรงกับวันไหน เป็นวันหยุดหรือไม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 มิ.ย. 2565 เวลา 9:05 น. 9.2k

มัดรวมวันพระครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2565 เช็คเลยตรงกับวันอะไร วันที่เท่าไร มีวันพระใหญ่วันไหนบ้าง และเป็นวันหยุดราชการ -วันหยุดธนาคารหรือไม่ สายบุญสายธรรมตรวจสอบปฏิทินวันพระได้เลยที่นี่

วันนี้วันพระ ดังนั้น​"ฐานเศรษฐกิจ"ขอรวบรวมข้อมูลวันพระที่เหลือของปี 2565 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม มานำเสนอ โดยจะตรงกับวันไหนบ้าง วันที่เท่าไร และมีวันพระใหญ่ในวันไหน รวมไปถึงวันพระวันไหน ที่ประกาศเป็นวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร  สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้จากที่นี่

 

วันพระเดือนมิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

 
 

วันพระเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565(วันอาสาฬหบูชา)ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล 
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

 

*เดือนกรฏาคม มีวันพระใหญ่ในวันที่ 13 ก.ค. ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 14 ก.ค.เป็นอีกหนึ่งวันที่สายธรรมจะมีการทำบุญ เพราะเป็นวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ทั้ง 2 วันได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการปี 2565 อีกด้วย ขณะที่สถาบันการเงินประกาศให้วันที่ 13 ก.ค.เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน 

 

เดือนกรฏาคม มีวันพระใหญ่ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยถือเป็นวันหยุดราชการ

วันพระเดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล 
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

 
*เดือนสิงหาคม มีวันพระที่ตรงกับวันหยุดราชการ -วันหยุดสถาบันการเงิน ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นวันแม่ หรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

 

วันพระเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

 
วันพระเดือนตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565(วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล 
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

 
วันพระเดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

 

วันพระเดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2)ปีขาล 

 

วันพระปี 2565