svasds

บาคาร่าออนไลน์แคร็ก,คาสิโนออนไลน์ใหม่

svasds

เปิดข้อแตกต่าง “ภาวะ MIS-C” – “Long Covid ลองโควิด” ในเด็ก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ก.ค. 2565 เวลา 1:00 น.

หลังจากมีข่าวเด็ก 6 ขวบติดโควิดเเละเสียชีวิตภาวะMIS-C ชวนมาดูข้อแตกต่างระหว่าง “ภาวะ MIS-C” – “Long Covid ลองโควิด” ในเด็ก

แม้ว่าเด็กที่ติดจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ แต่หลังจากหายป่วยกลับพบว่าเด็กจำนวนหนึ่งที่มีอาการป่วยเป็น ภาวะ MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) ก่อให้เกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายหลายระบบ บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงแก่ชีวิตได้

ล่าสุดมีข่าวเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2 อายุ 6 ปี ติดเชื้อโควิด 19 และป่วยหนักและเสียชีวิตจากภาวะMIS-C หรือการอักเสบหลายอวัยวะ เบื้องต้นพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ภาวะ MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)

 • กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19
 • เริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์
 • สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้มากเกินไป
 • กลุ่มอาการ MIS-C (มิสซี) เริ่มมีการรายงานครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นมีรายงานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ส่วนใหญ่พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง พบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุ อายุโดยเฉลี่ย 8-10 ปี อุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 0.03 ของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมด
 • เด็กมักจะมีอาการไข้สูง ผื่น ปากแดง ตาแดง ต่อมน้ำเหลืองโต อาเจียน ถ่ายเหลว บางรายมีหอบเหนื่อย ปอดอักเสบ และมีภาวะช็อคจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ
 • ผู้ป่วยเด็กมากกว่าร้อยละ 50 จำเป็นต้องรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตเนื่องจากภาวะช็อค
 • ภาวะนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้ อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3
 • สามารถรักษาด้วยการให้อิมมูโนกลอบูลินและสเตียรอยด์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตอบสนองต่อการรักษาดี

 

ภาวะ MIS-C มีอาการที่ต้องสังเกต  

 • หายใจเร็ว
 • เหนื่อย
 • ซึม
 • ตัวเย็น เรียกไม่รู้สึกตัว
 • หลังมีการติดเชื้อโควิด 19 แนะนำให้ผู้ปกครองรีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

 

ภาวะ Long COVID

 • นิยามองค์การอนามัยโลก ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ระบุว่า เป็นอาการผิดปกติเกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด-19
 • ส่วนมากตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันตรวจพบเชื้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน โดยอาการเกิดขึ้นได้หลายระบบอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับติดเชื้อ
 • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ ยังไม่แน่ชัดมีข้อสังเกตที่พบในหลายๆ การศึกษา อาทิ เพศหญิง อายุมาก ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว มีอาการมากกว่า 5 อาการในช่วง 1 สัปดาห์แรก ของการเจ็บป่วย และความรุนแรงของโรคมากในระยะแรกเป็นต้น
 • ความชุกของอาการผิดปกติต่างๆ ในภาวะ Long COVID จากผลการศึกษาในต่างประเทศ พบหลากหลาย ตั้งแต่ร้อยละ 14-64 เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนของนิยาม ขาดองค์ความรู้ด้านพยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ยง และ การวินิจฉัย รวมทั้งวิธีการประเมินอาการผิดปกติที่แตกต่างกัน

 

ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น

 • ความชุกของเคสลองโควิดในเด็กค่อนข้างหลากหลายในแต่ละประเทศ พบตั้งแต่ 12-51% ขึ้นกับช่วงอายุ
 • มีรายงานการศึกษาขนาดใหญ่ฉบับหนึ่งในยุโรป ได้สรุปอาการลองโควิดในเด็กที่เคยติดเชื้อ SARS COV-2 เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อ โดยอาการที่พบบ่อยที่สุด แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
 • กลุ่มก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) อาการที่พบได้บ่อยได้แก่ อาการเหนื่อยล้า สูญเสียการรับกลิ่นและรสชาติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • กลุ่มวัยเรียน (6-17 ปี) อาการที่พบได้บ่อยได้แก่ สูญเสียการรับกลิ่นและรสชาติ อาการเหนื่อยล้า
 • ยังมีอาการ เวียนศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการเจ็บหน้าอก และปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่อาการลองโควิดในเด็กจะดีขึ้น ภายใน 1-5 เดือน

 

ข้อมูล : กรมการแพทย์ , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , โรงพยาบาลนครธน