svasds

บาคาร่าออนไลน์แคร็ก,คาสิโนออนไลน์ใหม่

svasds

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 140.95 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ก.ค. 2565 เวลา 6:34 น.

อัพเดท ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 140.95 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 6.31 หมื่นโดส กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี รับเข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มที่ 3 ขึ้นไปแล้วจำนวนเท่าไร เช็คเลย

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ.64 - 21 ก.ค.2565) รวม 140,954,292 โดส

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 63,576 โดส แยกเป็น

 • เข็มที่ 1 : 7,373 ราย
 • เข็มที่ 2 : 16,977 ราย
 • เข็มที่ 3 ขึ้นไป : 38,835 ราย
   

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 140.95 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,080,881 ราย(คิดเป็น 82.1% ของประชากร)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,379,649 ราย(คิดเป็น 76.7% ของประชากร)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 ขึ้นไป สะสม : 30,493,762 ราย(คิดเป็น 43.8% ของประชากร)
   

ผลการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565

 

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 12,704,543 ราย

 

 • เข็มที่ 1  จำนวน 10,738,403 โดส คิดเป็น 84.5%
 • เข็มที่ 2  จำนวน 10,236,251 โดส คิดเป็น 80.6%        
 • เข็มที่ 3  จำนวน 6,118,295 โดส คิดเป็น 48.2%    

 

ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5,150,082 ราย

 

 • เข็มที่ 1  จำนวน 3,217,535 โดส คิดเป็น 62.5%    
 • เข็มที่ 2  จำนวน 2,194,768 โดส คิดเป็น 42.6%

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 140.95 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

 

ที่มา :